ERP là Gì? Những thứ nên biết trước thời điểm làm Phần mềm

ERP là gì? Các mô-đun phần mềm phải có, Ưu điểm, Bảo Mật, Xu Hướng

Mức độ cạnh tranh cao trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi các công ty phải có tốc độ đổi mới và sáng tạo cao, cho dù về mặt quản lý hay công nghệ. Việc tìm kiếm cải tiến liên tục và tối ưu hóa các nguồn lực đã trở thành một trong những yếu tố then chốt cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhanh nhẹn và thích ứng là những từ khóa.

He-thong-phan-mem-ERP

Với sự phát triển của công nghệ, sự khác biệt ngày càng được tìm thấy trong việc quản lý, lập kế hoạch, kiểm soát hiệu quả và sự nhanh nhạy trong việc ra quyết định. Theo nghĩa này, các tổ chức phải đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp, những thách thức này thay đổi theo sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp.

Để khắc phục những yếu tố này, các công ty tìm một đồng minh trong lĩnh vực công nghệ. Thông qua đó, các tổ chức có thể đạt đến mức độ xuất sắc trong việc quản lý và kiểm soát các quy trình của mình, nâng cao kết quả và tạo sự khác biệt trên thị trường. Một trong những công cụ này là ERP (Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp), hay Hệ thống Quản lý Kinh doanh. ERP cho phép công ty tích hợp tất cả các lĩnh vực của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và ra quyết định, cho phép doanh nghiệp phát triển một cách có kế hoạch và bền vững.

ERP là gì? và Phần mềm đó hoạt động như thế nào?

ERP là gì? Hiểu nôm na ERP là một phần mềm cho phép bạn quản lý tất cả các lĩnh vực của mình theo cách tích hợp và trên một nền tảng duy nhất. Một trong những mục tiêu chính của công cụ này là tự động hóa các quy trình trong từng lĩnh vực và công việc thông tin một cách đồng bộ, theo thời gian thực. Với hệ thống quản lý tích hợp, việc làm lại, trùng lặp và khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin liên quan thực tế được loại bỏ khỏi công việc kinh doanh hàng ngày, giúp tăng năng suất và chia sẻ dữ liệu.

He-thong-phan-mem-ERP

Tất cả những điều đó cho phép việc ra quyết định của công ty trở nên chặt chẽ hơn nhiều, dù trong ngắn hạn hay dài hạn, vì tất cả thông tin đều được tập trung ở một nơi một cách có tổ chức và được lưu trữ an toàn trong một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy.

Các mô-đun cơ bản mà một ERP cần phải có là gì?

Một hệ thống ERP tốt đáp ứng nhu cầu của các công ty thông qua các mô-đun cơ bản và tiêu chuẩn hóa khác nhau, cũng như với các phần mở rộng được đính kèm khi cần thiết. Một số ví dụ về các mô-đun cơ bản của ERP là:

 • Phát hành hóa đơn điện tử cho sản phẩm, dịch vụ
 • Kiểm soát tài chính
 • Sản xuất
 • Mua hàng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • quản lý thương mại – CRM
 • POS trực tuyến
 • Nguồn nhân lực
 • Kỹ thuật
 • Các dự án

phan-mem-ERP

Từ đó, chúng ta có thể tìm thấy các mô-đun cụ thể hơn, được áp dụng ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn và chỉ khi chúng phù hợp với các hoạt động của công ty, ví dụ:

 • Hàng tồn kho
 • Phân phối sản phẩm
 • Đội nhóm
 • Quản lý kiến ​​thức
 • Tuyển dụng và lựa chọn
 • Kiểm soát vật liệu
 • Kiểm soát chất lượng
 • Ký kết hợp đồng
 • Tự động hóa thương mại
 • Phân tích rủi ro
 • Mặt tiền cửa hàng
 • Thương mại điện tử
 • Bảo trì công nghiệp.

Bạn có thấy rằng không phải mọi công ty đều cần quản lý tất cả hoặc chỉ với một nhánh tự động hóa thương mại, một công ty chỉ triển khai những công cụ hữu ích và có thể thêm một công cụ khác theo thời gian nâng cấp dần, được thúc đẩy bởi việc mở rộng kinh doanh, bằng cách hoạt động trong một phân khúc thị trường mới.

Từ đó, nhiều công ty đã có thể vận hành và thành công trong việc tự động hóa các hoạt động của họ và tối ưu hóa các quy trình. Nếu cần, có những phần mềm có tích hợp mở API (Giao diện lập trình ứng dụng) cho phép các ứng dụng khác được đưa vào và tích hợp vào hệ thống phần mềm ERP cơ sở của bạn để hoàn thành hoạt động của bạn.

He-thong-phan-mem-ERP

Các phân hệ của hệ thống ERP là gì?

Hệ thống ERP cho tài chính

Hệ thống ERP cho lĩnh vực tài chính được các loại hình công ty sử dụng nhằm đảm bảo sự ổn định của hoạt động tài chính và khả năng sinh lời của các nguồn lực đã đầu tư. Tất cả điều này trong thời gian thực, cho phép đưa ra quyết định nhanh hơn và thông minh hơn.

Hóa đơn để nhận

 • Quản lý các khoản phải trả và phải thu;
 • Quản lý các giao dịch ngân hàng;
 • Dòng tiền;
 • Ngân sách tài chính;
 • CNAB;
 • DDA;
 • Ngân hàng đối chiếu;
 • Kiểm soát các khoản tạm ứng và trả lại;
 • Quản lý hợp đồng cho vay và cho thuê;
 • Kiểm tra điều khiển;
 • Quản lý thanh toán;
 • Tự động tạo hóa đơn;
 • Mô phỏng trong các kịch bản dòng tiền và chu kỳ tài chính;
 • Cung cấp các giá trị;
 • Tạo ra các chức danh mong đợi từ các ủy quyền cung cấp cho dòng tiền.

Kiểm soát ngân hàng

 • Ghi sổ kế toán;
 • Các ứng dụng và quy đổi;
 • Điều chỉnh tự động;
 • Giao tiếp điện tử;
 • Chuyển khoản giữa các tài khoản séc;
 • Quản lý tiền mặt tập trung;
 • Báo cáo theo nhu cầu của từng người dùng;
 • Lập kế hoạch nhập và xuất dự kiến ​​trong kỳ.

Dòng tiền

 • Hoa hồng;
 • Kiểm soát đa tiền tệ;
 • Số dư trong tài khoản séc;
 • Đơn đăng ký / đổi điểm trong tương lai;
 • Dự đoán hoặc hoãn lại;
 • Chức danh quá hạn và chức danh tạm thời;
 • Tích hợp các khoản phải trả và phải thu;
 • Tiêu đề của các lệnh mua và bán trong cPortfolio;
 • Mô phỏng tài chính với mục nhập giả định của các khoản vay.

Ngân sách tài chính

 • Hợp nhất dữ liệu tổ chức;
 • Việc ra quyết định được hiển thị ở nhiều cấp độ khác nhau: Khu vực, Người giám sát, Chi nhánh.
 • Tự động gửi e-mail các báo cáo quản lý đến những người dùng chính như chủ sở hữu và giám đốc công ty;
 • Báo cáo phân tích hoạt động mua hàng, tài chính và kế toán, xem xét lạm phát;
 • Kiểm soát mức tồn kho;
 • Bảng chỉ dẫn quản lý tổ chức;
 • Các chỉ số tài chính chính có sẵn trên thiết bị di động.

Cung cấp các giá trị

 • Sắp xếp chuyến đi;
 • Kiểm soát tạm ứng tài chính;
 • Quyết toán chi phí;
 • Kế toán chi phí đi lại;
 • Trả về giá trị;
 • Nhanh nhẹn trong việc quyết toán tài khoản, không làm mất thông tin tài chính.

Hệ thống ERP cho quyền kiểm soát

Hệ thống ERP cho quyền kiểm soát được sử dụng để tạo ra các nghĩa vụ thuế và một trong những lợi ích của nó là mang lại sự yên tĩnh trong việc phân phối kế toán, ở các cấp tổ chức khác nhau. Lý tưởng nhất là nó hoạt động theo cách tích hợp với việc kiểm soát vốn chủ sở hữu của công ty.

Người giám sát

 • Phát hành hóa đơn gửi đi, ECF và DANFE;
 • Truyền hóa đơn điện tử;
 • Phát hành trong trường hợp dự phòng;
 • Tạo ra các tài liệu đầu ra;
 • Tạo ra các chuyển động chứng khoán, tài chính, thuế và kế toán;
 • Quản lý nhiều loại hoạt động;
 • Tính nhất quán về tài khóa;
 • Tạo và xác nhận trước các nghĩa vụ phụ trợ;
 • Tích hợp thuế phải thu với tài chính và tạo hướng dẫn viên;
 • Quản lý và tính toán tất cả các chế độ thuế;
 • Kiểm soát tài liệu thông qua việc quản lý bản đồ tính toán;
 • Phát sinh hàng tồn kho;
 • Tham số hóa bởi NCM.

Kế toán

 • Theo dõi ngân sách với việc so sánh chi phí dự kiến ​​và thực tế;
 • Khái niệm đa tiền tệ;
 • Quản lý tất cả các sự kiện kế toán;
 • Tuân thủ luật pháp và các nghĩa vụ phụ trợ;
 • Hợp nhất thông tin ở các cấp tổ chức khác nhau;
 • Các khái niệm về kế toán tài chính và quản trị;
 • Người tạo báo cáo thu nhập;
 • Biểu đồ các tài khoản tích hợp với Doanh thu;
 • Phân tích dọc – các chỉ tiêu cân bằng;
 • Khả năng có nhiều biểu đồ của các tài khoản.

Tích cực

 • Tình hình cố định và khấu hao tài sản;
 • Đánh giá lại tài sản;
 • Kế toán và chuyển giao vật chất;
 • Bán hàng xóa sổ có tính toán lỗ hoặc lãi;
 • Kế toán hàng tháng và Chốt hoạt động;
 • Nhập hàng từ bảng tính Excel;
 • Thông tin về vị trí thực tế của hàng hóa, số lượng, trung tâm chi phí, sự di chuyển của công ty, v.v.;
 • Bản đồ khấu hao theo lĩnh vực, chi nhánh, trung tâm chi phí và công ty;
 • Kiểm soát các hợp đồng bảo hiểm.

Hệ thống ERP cho nguồn nhân lực

Hệ thống ERP để quản lý nguồn nhân lực là sự kết hợp của các kỹ năng, phương pháp, chính sách, kỹ thuật và thực hành đã được xác định, với mục tiêu quản lý hành vi nội bộ và tăng cường vốn nhân lực.

Quản lý sự nghiệp và lương thưởng

 • Cơ cấu vị trí thông qua kỹ năng và năng lực;
 • Cập nhật cá nhân hoặc tập thể về thù lao;
 • Dự đoán và so sánh các vị trí và các nhóm vị trí x nhân viên, ngân sách, so sánh chỉ số lương, tiến độ lương, và những thứ khác;
 • Quản lý quyền lợi: chứng từ vận chuyển, kế hoạch sức khỏe và quan hệ đối tác.

Quản lý đào tạo

 • Học từ xa – e-learning;
 • Trực tiếp, bên trong hoặc bên ngoài;
 • Nhu cầu đào tạo;
 • Kế hoạch đào tạo.

Hiệu suất và môi trường tổ chức

 • Kế hoạch phát triển cá nhân;
 • Kỹ năng lập bản đồ, liên hệ các yếu tố kiến ​​thức;
 • Đánh giá năng lực dựa trên cấu trúc vị trí, xem xét các kỹ năng và hành vi được xác định trước cho từng vị trí công việc.

An toàn nơi làm việc

 • Các thiết bị, tác nhân phòng chống tai nạn, chữa cháy và các nguy cơ về môi trường;
 • Tính hợp lệ của thiết bị, bao gồm bảo mật và PPE;
 • Huấn luyện: sử dụng các thiết bị an toàn, thực hiện khi đối mặt với rủi ro, phòng ngừa tai nạn, tư thế và tuân thủ kế hoạch hành động tai nạn.

Sức khỏe và Y học

 • quản lý các kế hoạch y tế;
 • Quản lý khám phòng ngừa định kỳ, hồ sơ y tế, báo cáo thuốc, hồ sơ an sinh xã hội, kiểm soát vắng mặt, chứng chỉ, CAT, PPRA, PCMSO, EPI và EPC;
 • Lịch sử các chức năng và sự tiếp xúc của cường độ, thuốc, chẩn đoán và các lần xuất hiện.

kiểm soát tần số

 • Bổ nhiệm và phụ cấp;
 • Quản trị ngân hàng theo giờ;
  Lương bổng;
 • Đăng ký khách truy cập;
 • Tuyển dụng.

Tuyển dụng

 • Bảng phân cấp chức vụ, chức năng và lịch sử nhân viên;
 • Nhân tài được phân loại cho các tìm kiếm với các bộ lọc khác nhau: tuổi, giới tính, học vấn, kỹ năng, trong số những người khác;
 • Lên lịch, phỏng vấn và kiểm tra.

Lương bổng

 • Phát hành báo cáo hàng năm, tờ khai và bảng lương;
 • Các tính toán: lương tháng 13, kế hoạch nghỉ mát, phúc lợi và hoa hồng;
 • Điểm: vắng mặt, ngân hàng giờ làm, làm thêm giờ, FGTS và các bữa ăn;
 • Các khoản thanh toán: kế toán, tài chính, hàng tháng, hàng năm và các khoản phí, nghĩa vụ thuế.

Hệ thống ERP cho Sản xuất / Sản xuất

Hệ thống ERP quản lý sản xuất được sử dụng để quản lý vòng đời của một sản phẩm từ khi hình thành, phát triển và sản xuất, cho phép xuất sắc trong quá trình truy xuất nguồn gốc, trong và sau sản xuất, kiểm soát tất cả các chi phí và nguồn lực liên quan.

Kế hoạch sản xuất

 • ANVISA – Phần mềm có giá trị;
 • MRPI và MRPII;
 • Tính chu kỳ của sản xuất theo sản phẩm;
 • Kiểm soát sử dụng tài nguyên:
 • Phát sinh nhu cầu mua hàng;
 • Lập kế hoạch sản xuất;
 • Kiểm soát ca làm việc;
 • Kiểm soát phế liệu;
 • Kiểm soát các ưu tiên trong sản xuất.

Chất lượng sản xuất

 • Các lô không có sẵn trong kiểm dịch;
 • Phân tích và thử nghiệm để phát hành;
 • Kiểm toán sản phẩm;
 • Hoàn thành truy xuất nguồn gốc lô;
 • Truy xuất nguồn gốc của những người tham gia vào việc thao túng;
 • Kiểm soát hàm lượng nguyên liệu thô;
 • Cấp chứng chỉ phân tích;
 • Chặn các sản phẩm bị từ chối;
 • Phát hành đơn đặt hàng và đơn đặt hàng sản xuất;
 • Khai báo sai lệch với sự chấp thuận sau đó của chức năng Chất lượng.

Hệ thống ERP cho Tiếp thị là gì

Hệ thống ERP cho tiếp thị được sử dụng để quản lý các chiến lược tiếp thị và sắp xếp các quy trình từ tất cả các khu vực với khu vực truyền thông, tập trung và đo lường các mục tiêu cho đến khi chúng đạt được.

Tiếp thị

 • Tổ chức thông tin khách hàng;
 • Gửi bản tin;
 • Giám sát các đề xuất và ngân sách;
 • Dẫn dắt lịch sử và chia sẻ thông tin với nhóm bán hàng;
 • Báo cáo với thông tin chính về lợi tức đầu tư từ các hoạt động tiếp thị.

Hệ thống ERP cho Bán hàng

Hệ thống ERP bán hàng được sử dụng để có sự tích hợp giữa việc bán hàng và gửi đơn đặt hàng, cung cấp tính linh hoạt hơn cho khu vực thương mại, phản ánh sự nhanh nhẹn và đáng tin cậy cho các tổ chức.

Ngoài ra, mô-đun bán hàng cung cấp thông tin về lợi nhuận hoàn chỉnh của đơn đặt hàng và thành phần giá cả, cân bằng giá trị của sản phẩm này so với sản phẩm khác, có tính đến phí và thuế sẽ áp dụng.

Thám hiểm

 • Tự động hóa quá trình viết kịch bản;
 • Quản lý đơn hàng – theo dõi;
 • Vận chuyển theo lưới, tuyến, khách hàng và phương tiện;
 • phát hành nhãn;
 • Phân loại và vận chuyển bằng mã vạch;
 • Phân tích trước tải và theo dõi lô hàng;
 • Tích hợp với Google Maps để phân tích hành trình;
 • Kiểm soát và phê duyệt việc trả lại hàng hóa;
 • Truy xuất nguồn gốc của lô hàng;
 • Giám sát việc luân chuyển giữa các kho;
 • Giám sát sản lượng bán hàng và trả lại hàng;
 • NF-e và CT-e;
 • Dịch vụ web truyền thông;
 • Phát trực tuyến không giới hạn, không có phí bổ sung.

Đơn đặt hàng

 • Đường cong ABC theo sản phẩm và khách hàng;
 • Bảng giá tùy chỉnh theo khách hàng và nhóm;
 • Tự động hình thành giá cố định, biến đổi và thả nổi;
 • Quản lý và theo dõi đơn hàng;
 • Hoa hồng cho đội bán hàng;
 • Đơn đặt hàng di động;
 • Quản lý trước khi bán hàng;
 • Giám sát và so sánh mục tiêu so với bán hàng;
 • Tư vấn lịch sử và tình hình tài chính của khách hàng;
 • Kiểm tra các lô có sẵn và đặt trước lô theo ngày hết hạn;
 • Tính thuế khi nhập đơn hàng;
 • Định nghĩa mục tiêu bán hàng theo thời kỳ, khối lượng và giá trị tiền tệ;
 • Lợi nhuận đặt hàng: định nghĩa lợi nhuận, lưới màu để theo dõi và quy trình làm việc.

Hệ thống ERP cho chuỗi cung ứng

Hệ thống ERP để quản lý chuỗi cung ứng được sử dụng để quản lý nhu cầu mua hàng, theo ngân sách và các cấp thẩm quyền. Ví dụ, nó cũng được sử dụng trong việc hợp nhất các giá trị, đánh giá các điều kiện tốt nhất và tích hợp giữa người mua và nhà cung cấp thông qua thương mại điện tử.

Mua hàng

 • Tần số phân phối;
 • Bao bì ưu tiên;
 • Kiểm soát nhãn hiệu và chất lượng của sản phẩm và nhà cung cấp;
 • Cổ phiếu giới hạn và an toàn;
 • Giơi hạn thẩm Quyên;
 • Tự động tạo ra các yêu cầu bởi MRP.

Quân nhu

 • Giao hàng tận nơi và thông qua nhà điều hành hậu cần;
 • Trình độ của nhà cung cấp;
 • Báo giá trực tuyến nhiều loại tiền tệ;
 • Kiểm tra mua hàng tốt nhất;
 • Quy trình công việc mua hàng;
 • Ủy quyền cung cấp điểm – điểm;
 • Ủy quyền cung cấp của nhà điều hành hậu cần.

Tài liệu tài khóa

 • Tạo ra các chuyển động chứng khoán, tài chính, thuế và kế toán;
 • Nhập các tệp XML nhận được từ nhà cung cấp;
 • Bản kê khai của người nhận – đồng bộ hóa với SEFAZ;
 • Quản lý và theo dõi việc mua hàng thông qua kiểm tra chéo với ủy quyền cung cấp;
 • Tạo dữ liệu tài khóa tự động theo các quy tắc.

Các chỉ số

 • Báo cáo quản trị;
 • Mua đơn đặt hàng của nhà cung cấp;
 • Mua hàng theo nhóm;
 • Mua hàng theo loại;
 • Ngân sách của X đơn hàng mỗi tháng.

Phẩm chất

 • Trình độ của nhà cung cấp;
 • Giá tốt nhất;
 • Đảm bảo giao hàng;
 • Dung sai cho việc không tuân thủ;
 • Kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm.

Tài liệu tài khóa

 • Tự động hóa quá trình viết kịch bản;
 • Tạo ra các chuyển động chứng khoán, tài chính, thuế và kế toán;
 • Tạo dữ liệu tài khóa tự động theo các quy tắc;
 • Quản lý đơn hàng – theo dõi;
 • Vận chuyển theo lưới, tuyến, khách hàng và phương tiện;
 • phát hành nhãn;
 • Phân loại và vận chuyển bằng mã vạch;
 • Tích hợp với Google Maps để phân tích hành trình;
 • Kiểm soát và phê duyệt đổi trả hàng hóa;
 • NF-e;
 • Tích hợp với SEFAZ;
 • Tính nhất quán về thuế trong việc nhập chứng từ;
 • Khả năng ra mắt ngoại tuyến.

Kiểm kê

 • Kiểm soát hàng loạt và hết hạn;
 • Kiểm soát vị trí và địa chỉ;
 • Nhiều cổ phiếu và kho hàng;
 • Truy xuất nguồn gốc theo lô;
 • Các thói quen kiểm toán hàng tồn kho – hàng tồn kho mù;
 • Theo dõi chi phí và quy trình làm việc;
 • Cổ phiếu tối thiểu và dự trữ an toàn;
 • Chuyển nhượng giữa các cổ phiếu;
 • Quản lý di chuyển hàng tồn kho ;
 • Kiểm soát hàng tồn kho của bên thứ ba.

Chất lượng mua hàng

 • Phân tích việc giao nhận hàng hóa;
 • Thủ tục tự động;
 • Phân tích giá trị giao dịch;
 • Đảm bảo phù hợp với mục tiêu ngân sách;
 • Đăng ký tuân thủ và không tuân thủ;
 • Trình độ của nhà cung cấp;
 • Phân tích các đặc tính của sản phẩm tại thời điểm mua hàng;
 • Chặn nhà cung cấp khi có sự khác biệt về giá trị;
 • Đánh giá về giá: sản phẩm mang lại nhiều lợi nhuận hơn hoặc mang lại kết quả tốt hơn;
 • Tạo đơn đặt hàng xem xét nhu cầu thực tế về nguyên vật liệu cho sản xuất.

tai-sao-nen-su-dung-phan-mem-ERP

Tại sao nên sử dụng phần mềm ERP trong công ty?

Cùng một hệ thống phần mềm ERP có thể hoạt động theo những cách khác nhau đối với từng loại hình công ty, tùy thuộc vào kế hoạch hoặc gói sản phẩm được cung cấp. Nhưng, có một điều chắc chắn rằng, nó có thể là một đồng minh tuyệt vời cho sự phát triển của bất kỳ ai trong số họ, dù là nhỏ, vừa hay lớn.

 • Doanh nghiệp nhỏ

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, nó có thể trở thành bước đầu tiên hướng tới một tổ chức hoàn chỉnh tất cả các hoạt động và dữ liệu của họ, một lần và mãi mãi. Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc sắp xếp thông tin đơn giản vì họ không tin rằng nó cần thiết.

Tuy nhiên, với khoản đầu tư thấp, cùng một doanh nhân này có thể bắt đầu sự phát triển của doanh nghiệp mình, chỉ cần tổ chức thông tin một cách chính xác và đạt được hiệu quả và năng suất trong các quy trình của mình, điều này có thể đảm bảo nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về chiến lược phát triển tốt nhất và đúng dữ liệu và dễ dàng trong tầm tay.

 • Các công ty vừa

Đối với các công ty quy mô vừa, vốn đã có quy trình phức tạp hơn một chút, việc sử dụng phần mềm có thể cho phép phân tích hoạt động kinh doanh tốt hơn thông qua nhân viên hành động có chiến lược hơn, vì các quy trình thủ công được loại bỏ và các nhiệm vụ được tự động hóa.

Đó là, đảm bảo thông tin được tạo ra nhanh hơn, đầy đủ hơn và chính xác hơn, và với các quy trình hiệu quả hơn do sự tích hợp của các lĩnh vực, giúp cho việc lập kế hoạch chiến lược trở nên toàn diện hơn nhiều cho công ty của bạn. ‍

 • Những công ty lớn

Phần mềm được sử dụng nhiều nhất trong các công ty lớn là những phần mềm, theo một cách nào đó, biến công việc nặng nhọc và phức tạp hàng ngày thành các hoạt động đơn giản hơn, nhưng với nền tảng trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh, để mọi nhu cầu của bạn được đáp ứng đầy đủ và hiệu quả.

Nhiều công ty lớn chọn ERP giàu tính năng hơn, tuy nhiên một hệ thống tốt không nhất thiết phải phức tạp nhất. Nhiều ERP có các phần mở rộng có thể hoàn thiện cơ sở hệ thống của bạn theo cách đơn giản hơn và có cùng chức năng.

Ưu điểm và lợi ích của việc sử dụng Phần mềm ERP là gì?

Bây giờ bạn đã biết hệ thống ERP là gì, điều quan trọng là phải hiểu những ưu điểm chính của việc sử dụng phần mềm quản lý là gì. Lợi ích chính là khả năng quản lý tích hợp các quy trình kinh doanh, ngoài việc đảm bảo chất lượng thông tin được xử lý, tăng năng suất và hiệu quả trong việc tạo dữ liệu – những nguồn lực hiện nay rất cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của các công ty.

erp

Dưới đây là một số lợi thế chính của việc sử dụng ERP:

 • Tối ưu hóa và tự động hóa các quy trình

Giảm thời gian của hoạt động quan liêu do nhân viên của mình thực hiện với việc tự động hóa các nhiệm vụ và quy trình thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho phép đơn giản hóa và tăng tốc độ đáp ứng nhu cầu với chất lượng.

 • Quản lý tích hợp và bảo mật dữ liệu

Tất cả thông tin tập trung trong một nền tảng duy nhất với sự tích hợp đầy đủ giữa các bộ phận và phòng ban của công ty bạn, ngoài việc bảo mật toàn bộ dữ liệu và hoạt động được thực hiện, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mã hóa lớn, phù hợp với các quy định của nhà nước.

 • Giảm thiểu rủi ro và ra quyết định tốt hơn

Bằng cách lấy dữ liệu từ bất kỳ khu vực nào của công ty một cách nhanh chóng, bạn và công ty của bạn có được sức mạnh lớn hơn để phân tích bất kỳ rủi ro hoặc thất bại nào trong các quy trình trong thời gian thực, với độ chính xác và thời gian cao hơn để lập kế hoạch điều chỉnh cần thiết. Với quyền truy cập nhanh vào thông tin đáng tin cậy, công ty của bạn đang dẫn đầu trong thị trường cạnh tranh – cho phép bạn lập kế hoạch tài chính kinh doanh tốt và đưa ra quyết định vào đúng thời điểm!

 • Giảm lỗi

Với Hệ thống phần mềm ERP, bạn có thể giảm thiểu đáng kể các lỗi và thất bại trong việc quản lý bất kỳ thông tin nào, chủ yếu bằng cách tự động tích hợp dữ liệu giữa các mô-đun và các lĩnh vực, cũng tránh được việc trùng lặp các bản phát hành.

 • Quản lý thương mại

Nhiều ERP có nền tảng quản lý thương mại của riêng họ hoặc cho phép tích hợp một ứng dụng khác, cực kỳ hiệu quả để phân tích hiệu suất của các nhóm thương mại, lịch sử đàm phán, doanh số bán hàng đã hoàn thành, ngoài khả năng đánh giá tốt hơn hiệu suất của sản phẩm đã bán hoặc dịch vụ được thực hiện.

 • Thanh toán không phức tạp

Việc phát hành hóa đơn trong ERP thường là một quá trình cực kỳ đơn giản và nhanh chóng, vì ngoài việc tích hợp các phân hệ thương mại và tài chính để đối chiếu dữ liệu thanh toán, hóa đơn có thể được tự động gửi đến khách hàng qua e-mail, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn và cả tài chính của khách hàng của bạn.

phan-mem-ERP-la-gi

Như những bất lợi có thể xảy ra:

 • Chi phí cao với việc tùy chỉnh và thực hiện
 • Quá trình triển khai tốn nhiều thời gian – Phần mềm ERP không sẵn sàng để sử dụng trong một sớm một chiều
 • Rủi ro mất mát hoặc suy giảm hiệu suất với các lỗi hệ thống không mong muốn
 • Các vấn đề có thể xảy ra với hỗ trợ và bảo trì nếu nhà cung cấp phần mềm được bán hoặc ngừng kinh doanh
 • Sự phụ thuộc, có thể cản trở hoạt động của công ty khi hệ thống, vì một lý do nào đó, không khả dụng
 • Sự thích nghi và đào tạo của nhân viên có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến
 • Hệ thống có thể yêu cầu những thay đổi trong các khía cạnh nhất định của văn hóa nội bộ của công ty
 • Theo thời gian, các cập nhật và bổ sung mô-đun có thể làm cho hệ thống quá phức tạp hoặc chậm.

Mối quan hệ giữa Phần mềm ERP và bảo mật dữ liệu là gì?

Một công ty sẽ chỉ tăng trưởng theo cấp số nhân và vững chắc nếu nó có phần mềm quản lý tốt. Ngoài việc đóng góp vào các hoạt động vận hành, giải pháp này còn hỗ trợ bảo mật thông tin – một khía cạnh cơ bản để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh và tránh thiệt hại về danh tiếng.

Bao-Mat-ERP

Để có được một ý tưởng, chủ đề này quan trọng đến mức chi phí cho trí tuệ nhân tạo và máy học nhằm mục đích bảo mật thông tin đã vượt quá hàng triệu đô la. Làm thế nào điều này xảy ra? Đáp án đơn giản! Hầu hết các mô hình ERP hiện tại đều hoạt động trên đám mây.

Môi trường trực tuyến này an toàn hơn vì nó có một số cơ chế bảo vệ. Các lớp bảo mật này ngăn ngừa mất mát dữ liệu và cũng tăng tốc độ khôi phục thông tin nếu có điều gì đó không lường trước được. Để hiểu rõ hơn, hãy xem một số công cụ được sử dụng cho mục đích này.

 • Mật mã học

Tùy chọn này không phải lúc nào cũng được áp dụng, nhưng nó là một biện pháp bảo mật bổ sung, đặc biệt nếu nó có các tính năng nâng cao. Ý tưởng là làm cho thông tin không thể truy cập được đối với bất kỳ người nào trái phép. Quá trình này được thực hiện thông qua các giao thức mã hóa cụ thể, làm xáo trộn thông tin và không thể hình dung được.

 • Tường lửa

Trọng tâm là giám sát lưu lượng giữa cơ sở dữ liệu ERP và các lĩnh vực sử dụng nó. Với việc giám sát luồng thông tin này, các cuộc tấn công nguy hiểm được xác định và tự động bị chặn. Mặc dù nó không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống, nhưng nó sẽ làm gián đoạn quyền truy cập vào một số cổng nhất định, dựa trên mức độ bảo mật đã được thiết lập.

 • Kiểm soát truy cập dữ liệu

Quyền truy cập thông tin bị hạn chế chỉ cung cấp cho nhân viên và các nhà quản lý được công nhận trực quan hóa dữ liệu. Kiểm soát này thậm chí còn cho bạn biết ai đã kiểm tra và khi nào, để giảm nguy cơ bị xâm nhập.

Bạn vẫn có thể triển khai các liên kết chuyên dụng, tùy thuộc vào nhu cầu và năng lực của công ty bạn. Với tính năng này, bạn ngăn những người không được phép truy cập vào các tệp được chia sẻ.

Tóm lại, biết ERP là gì và triển khai nó trong doanh nghiệp của bạn là một cách để bảo mật dữ liệu doanh nghiệp. Bạn tăng khả năng bảo vệ của mình do tất cả các cơ chế này. Tương tự như vậy, nó ngăn chặn việc lạm dụng phần mềm và phần cứng để tạo ra các vi phạm và lỗ hổng bảo mật có thể bị tin tặc khai thác.

Làm thế nào để tôi biết một phần mềm ERP có an toàn và Uy tín hay không?

erp

Tại thời điểm này, sau tất cả những gì đã nói trong hướng dẫn này, bạn đã biết ERP là gì và nó có thể giúp ích như thế nào trong việc vận hành một doanh nghiệp. Hệ thống phần mềm ERP sẽ xử lý tất cả thông tin được tạo ra bởi hoạt động của công ty, để tập trung và tích hợp tất cả dữ liệu. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải chọn phần mềm đáng tin cậy.

Để tìm hiểu xem hệ thống đã chọn có an toàn và đáng tin cậy để lưu trữ dữ liệu của công ty bạn hay không, hãy đọc và nghiên cứu nhiều về các tùy chọn phần mềm phù hợp nhất với hoạt động của bạn trước khi quyết định triển khai. Dưới đây là một số mẹo quan trọng:

 • Cẩn thận với những lời hứa

Rất nhiều quảng cáo về chi phí cho hệ thống rất rẻ. Thực tế chúng vẫn có thể hoạt động rất tốt đối với một số loại công ty, nhưng các gói của chúng có xu hướng cung cấp nhiều chức năng cơ bản, vì vậy đôi khi các gói giá rẻ không phù hợp với tất cả các loại hình doanh nghiệp và khiến công ty cần phải tính thêm phí cho các gói có “chức năng bổ sung” và thổi ngân sách của bạn.

Do đó, hãy phân tích tất cả các đặc thù trong hoạt động của bạn và đánh giá xem hệ thống có thực sự đáp ứng mọi nhu cầu của bạn một cách hiệu quả hay không. Xem xét và đánh giá “những khó khăn” và thiếu sót trong các quy trình của bạn để hiểu những thách thức chính trong quản lý của bạn.

Bằng cách này, việc tìm kiếm hệ thống quản lý lý tưởng trở nên hiệu quả hơn, ngoài việc cho phép nhà phát triển phần mềm hiểu nhu cầu thực sự của bạn là gì và đưa ra giải pháp phù hợp nhất với công ty của bạn.

 • Nghiên cứu (rất nhiều!) Về nhà phát triển phần mềm ERP

Ngoài việc đầu tư vào một hệ thống chất lượng, điều rất quan trọng là phải biết nhà phát triển và kinh nghiệm mà họ sẽ cung cấp cho bạn. Từ bí quyết thị trường và cách phần mềm có thể phục vụ từng loại phân khúc, đến dịch vụ sau bán hàng, chẳng hạn như hỗ trợ triển khai và hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong việc sử dụng hệ thống.

Hiểu cách nhà phát triển hành xử trong mỗi giai đoạn này, tìm kiếm các tài liệu tham khảo đáng tin cậy, các câu chuyện thành công và tìm hiểu cách họ hành động khi có vấn đề. Hãy tìm một công ty có đầy đủ uy tín để tránh bất kỳ hình thức mất mát nào.

 • Kiểm tra độ phức tạp của việc triển khai

Một điểm quan trọng khác cần xem xét là quy trình triển khai phần mềm ERP cho hoạt động và thói quen làm việc của bạn. Hiểu công việc của nhà phát triển sẽ được thực hiện như thế nào, sẽ mất bao lâu cho đến khi phần mềm hoạt động hoàn toàn và những tác động hoạt động có thể có đối với công ty của bạn.

Kiểm tra xem các gói đào tạo hoạt động như thế nào đối với nhân viên của bạn, việc triển khai online hay trực tiếp, những gì cần thiết để thực hiện việc di chuyển và tất cả các chi phí liên quan, để quá trình này không trở thành vấn đề đau đầu cho công ty của bạn.

Do đó, điều rất quan trọng là phải thực hiện phân tích kỹ lưỡng về cả ERP và nhà phát triển của nó. Cố gắng tìm hiểu tần suất cập nhật, theo tin tức thị trường, cách chúng hoạt động, mức độ hài lòng của khách hàng đối với hỗ trợ kỹ thuật và liệu chi phí-lợi nhuận có thực sự xứng đáng với công ty của bạn hay không.

Sự khác biệt ERP on-cloud và ERP on-Premise

He-thong-phan-mem-ERP

Hệ thống phần mềm ERP có thể được thuê theo mô hình cloud hoặc tại cơ sở. Trong trường hợp đầu tiên, có sự gia tăng về hiệu quả và tính bảo mật của thông tin, bởi vì chúng được lưu trữ trong một môi trường ảo được mã hóa và với các cơ chế bảo vệ khác.

Hệ thống On-premise chạy trong trung tâm dữ liệu của công ty – có nghĩa là giải pháp cần được cài đặt trên mọi máy. Nó cũng cung cấp tính linh hoạt và kiểm soát dữ liệu, nhưng bạn sẽ cần một nhóm chuyên gia nội bộ. Nếu cần thiết phải tùy chỉnh các công cụ, việc phát triển chức năng được thực hiện bởi chính tổ chức. Do đó, phương án này không phù hợp với các tổ chức có ít vốn áp dụng vì cần đầu tư cao vào cơ sở hạ tầng và lắp đặt cục bộ.

He-thong-phan-mem-ERP

Ngoài ra, có rất nhiều nhân lực và chi phí liên quan đến việc bảo trì máy chủ, triển khai và đào tạo và nâng cao trình độ của đội ngũ CNTT.

Làm thế nào để triển khai một phần mềm ERP?

Để triển khai Phần mềm ERP trong công ty của bạn, cần phải suy nghĩ về một số quy trình để quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh chóng và hoàn toàn hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực. Khi đưa ra quyết định thuê hoặc thay đổi ERP, hãy nói chuyện với các nhóm và nhân viên của bạn để đánh giá và bắt đầu tất cả các bản sao lưu cần thiết cho việc di chuyển dữ liệu.

Sau khi nghiên cứu và phát hiện ra phần mềm theo ý tưởng cho doanh nghiệp của bạn, xác minh mọi thứ mà giải pháp đã chọn được chuẩn bị để thực hiện cho công ty của bạn và quyết định thuê nó, điều quan trọng là chọn một số người chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện.

Mỗi phần mềm có một quy trình đăng ký và di chuyển dữ liệu khác nhau. Do đó, khi xác định những người này, quá trình sẽ thu hút sự chú ý độc quyền và các chi tiết có thể được theo dõi chặt chẽ hơn để mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Vào cuối quá trình, hãy đảm bảo mọi thứ hoạt động chính xác và nhớ đảm bảo đào tạo thích hợp cho tất cả người dùng. Hầu hết các Hệ thống phần mềm ERP đều có các gói đào tạo trực tuyến hoặc trực tiếp độc quyền, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Có thể thực hiện tích hợp không?

Chúng tôi đã đề cập ở đây rằng nhiều ERP sử dụng API mở, cho phép tích hợp các chương trình và ứng dụng bổ sung khác vào hệ thống của bạn.

API về cơ bản là cầu nối giữa các hệ thống, được thực hiện thông qua lập trình. Đây là một trong những cách an toàn nhất để tích hợp các hệ thống khác nhau, vì nó hạn chế thông tin sẽ được “trao đổi” giữa chúng, tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu này.

Nói cách khác, khi bạn chọn tích hợp ERP của mình với một nền tảng chuyên về một hoạt động nhất định, chẳng hạn như nền tảng thương mại điện tử chẳng hạn, bạn sẽ tăng khả năng và phạm vi tiếp cận của doanh nghiệp mình thông qua tích hợp đáng tin cậy.

He-thong-phan-mem-ERP

Một ví dụ:

BI Cung cấp trang tổng quan được cá nhân hóa cho phép bạn đưa ra quyết định hiệu quả dựa trên các chỉ số khác nhau của công ty. Với sự tích hợp này, có nhiều khả năng mang lại kết quả thực tế hơn để loại bỏ các nút thắt cổ chai. Điều này là do:

 • Tích hợp dữ liệu
 • Dữ liệu lớn
 • Dịch vụ gia công
 • Cung cấp thông tin chi tiết
 • Thực hiện quản trị và bảo mật.

BPM Trọng tâm ở đây là tăng cường kiểm soát các quy trình nội bộ, quy trình làm việc và báo cáo, cũng như tạo điều kiện tích hợp với các hệ thống kế thừa và đạt được KPI phù hợp với doanh nghiệp. Các hoạt động này được thực hiện nhờ các tính năng như:

 • Trung tâm công việc, nơi trình bày các vấn đề đang chờ xử lý, thời hạn, v.v.;
 • Người lập mô hình đồ họa;
 • Các hình thức động;
 • Tích hợp với các hệ thống kế thừa, với chẩn đoán có thể được tích hợp với bất kỳ nhà cung cấp và công nghệ nào.

E-commerce Mục đích của Hệ thống phần mềm ERP tích hợp với thương mại điện tử là phục vụ ngành công nghiệp và bán lẻ theo cách khác biệt, nhằm mang lại trải nghiệm tích cực, làm tăng cơ hội trung thành. Đồng thời, giá bán được kiểm soát do thông tin tập trung. Bạn cũng có thể triển khai chiến lược đa kênh và làm việc với tiếp thị , hậu cần, bán hàng, thanh toán, cửa hàng ứng dụng và cá nhân hóa. Do đó, các quy trình hiệu quả hơn.

GED: Quản lý Tài liệu Điện tử cho phép bạn kiểm soát, chia sẻ và truy cập các tệp một cách tập trung. Với điều này, nhóm của bạn không còn lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin và làm việc một cách chiến lược. Để đạt được cấp độ này, chức năng dựa trên:

 • Tìm kiếm nội dung
 • Phân loại học
 • Trình xem tài liệu
 • Thời gian của tệp
 • Xem di động
 • Mức độ phê duyệt.

Nhân sự: Nhân sự hành động chiến lược hơn với việc tích hợp phân hệ này vào Hệ thống phần mềm ERP. Điều này là do khu vực này hoạt động phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh khác. Kết quả là, các báo cáo cung cấp thông tin chi tiết có liên quan góp phần vào việc ra quyết định. Các quy trình quan liêu chính của bộ phận cũng được đơn giản hóa, bao gồm:

 • Lương bổng;
 • Điểm điện tử;
 • Thuốc và an toàn tại nơi làm việc;
 • Các vụ kiện lao động;
 • BI và phân tích.

CRM: Mục đích là để cải thiện mối quan hệ với khách hàng để tăng sự tham gia của lực lượng bán hàng và năng suất. Đồng thời, có thể theo dõi diễn biến của hoạt động và có được thông tin và dữ liệu nhất quán. Hệ quả là tối ưu hóa quá trình giao tiếp và các chức năng khác, chẳng hạn như:

 • Lãnh đạo và quản lý khách hàng
 • Quản lý cơ hội
 • Quản trị đội ngũ
 • Định vị địa lý và các tuyến đường
 • Đồ họa động
 • Các hình thức

Do đó, công ty của bạn sắp xếp hợp lý việc tổ chức dữ liệu quan trọng để ra quyết định với độ chính xác chi tiết hơn nhiều và kiểm soát tốt hơn hiệu suất của nó.

Xu hướng trong những năm tới là gì?

Công nghệ luôn thay đổi và các giải pháp ngày càng nhận được nhiều nguồn lực quý giá hơn để quản lý doanh nghiệp. Do đó, trí tuệ nhân tạo đang trên đà phát triển để tạo ra các hệ thống hiệu quả.

Với công nghệ này, nhóm dễ dàng quyết định khi nào họ có thể giảm giá cho khoản thanh toán sớm. Điều này là do trí tuệ nhân tạo thu thập dữ liệu và trình bày tác động của nó cho người quản lý.

Làm thế nào để chọn ERP tốt nhất cho loại hình kinh doanh?

erp-la-gi

Việc thuê một Hệ thống phần mềm ERP có nhiều lý do để trở thành trụ cột chính của các chiến lược kinh doanh mới nhằm tìm kiếm kết quả tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn, cho dù đó có thể là gì. Tuy nhiên, cần phải chú ý đến một số chi tiết quan trọng để xác định ERP tốt nhất, trong số rất nhiều cung cấp trên thị trường, cho nhu cầu hiện tại của bạn. Xem bên dưới để biết một số mẹo:

 • Phân tích công ty

Kiểm tra toàn bộ tất cả các hoạt động và nhu cầu của công ty bạn tại thời điểm hiện tại, bổ sung vào tất cả các nhu cầu tồn tại hoặc có thể phát sinh trong hành trình kinh doanh của bạn. Phân tích các khả năng và đảm bảo rằng ERP có thể đáp ứng đúng mọi thứ đã được phân tích trong doanh nghiệp của bạn.

ERP là một khoản đầu tư đòi hỏi những thách thức nhất định. Do đó, hãy nhận thức những thách thức dự kiến ​​và thực hiện các nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu thực sự của bạn để đảm bảo rằng lợi nhuận đạt được như mong đợi.

 • Đánh giá cấu trúc doanh nghiệp

Chẳng hạn, việc mua một phần mềm đầy đủ tính năng sẽ không có ích gì nếu máy tính của công ty bạn chưa sẵn sàng hoạt động. Do đó, hãy đánh giá các nguồn lực sẵn có trong công ty của bạn và đảm bảo rằng bạn có các máy chủ và cơ sở dữ liệu hiệu quả để đảm bảo khả năng sử dụng tốt nhất của hệ thống được thuê, từ việc triển khai đến sử dụng hàng ngày.

 • Xem xét số lượng người dùng được phép trong ERP

Hãy nhớ kiểm tra giới hạn người dùng mà công cụ cung cấp trong mỗi gói hoặc gói được cung cấp. Lý tưởng nhất là tất cả nhân viên của bạn đều có thể truy cập phần mềm và được đào tạo thích hợp về nó, để công cụ được khai thác tối đa.

 • Phân tích ngân sách

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy lập ngân sách để xem các giá trị và sản phẩm phù hợp nhất với khả năng của bạn. Tham khảo ý kiến ​​của các doanh nhân khác, chuyên gia tư vấn ERP và nhân viên tài chính của công ty bạn để đánh giá ưu đãi tốt nhất, ghi nhớ chi phí của các khóa học và đào tạo, cũng như các nhu cầu bổ sung có thể có, chẳng hạn như nâng cấp hoặc cải tiến.

Chuyển đổi kỹ thuật số với tư cách là đồng minh của công ty

Cuối cùng, với mọi thứ chúng tôi đã mang đến đây và với công nghệ ngày càng chuyển đổi và phát triển, chúng tôi biết rằng tương lai sẽ được số hóa và tự động hóa gần như 100% . Tất nhiên, các công cụ quản lý là một phần quan trọng của quá trình này, với các sản phẩm có khả năng cấu trúc toàn bộ công ty với dữ liệu thời gian thực và năng suất cao hơn nhiều, cho dù chúng thuộc bất kỳ quy mô hay phân khúc nào.

Tầm quan trọng của việc tái tạo lại bản thân và tìm kiếm giải pháp quản lý trực tuyến tốt nhất cho công ty của bạn ngày càng rõ ràng. Sự chuyển đổi kỹ thuật số hiện đã trở thành hiện thực và đòi hỏi các doanh nhân không ngừng sáng tạo để tìm kiếm sự thịnh vượng và thành công trong kinh doanh

Vậy khi nào tôi nên triển khai ERP trong công ty của mình?

He-thong-phan-mem-ERP

Việc thuê một Hệ thống phần mềm ERP hoàn chỉnh phải được ưu tiên trong chiến lược kinh doanh của bạn và được lập kế hoạch càng sớm càng tốt. Nhiều doanh nghiệp chỉ nhìn thấy nhu cầu thực sự để triển khai một phần mềm quản lý khi mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát hoặc khi hoạt động bắt đầu xuất hiện những thất bại, gây ra tổn thất hoặc không hiệu quả trong chiến lược.

Do đó, để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường, trước tiên hãy nghĩ về cách tốt nhất để quản lý công ty của bạn và lập kế hoạch đầu tư này làm cơ sở chính cho việc quản lý này.

Công nghệ hiện đang được các doanh nhân ủng hộ 100%. Nhiều khám phá mới được thực hiện mỗi phút có thể được thực hiện và giúp doanh nghiệp của bạn phát triển ổn định về tài chính.

Việc quản lý từ đầu đến cuối của một công ty, từ một hồ sơ khách hàng đơn giản, đến việc tích hợp tất cả các dữ liệu tài chính, là điều không thể thiếu. Do đó, hãy đảm bảo quản lý của bạn phù hợp với các công nghệ mới trên thị trường để các công việc được thực hiện với độ chính xác và nhanh nhẹn ngày càng cao.

 • Thông tin: Tôi có trong tầm tay thông tin nhanh chóng, cập nhật và đáng tin cậy không? Tôi có phụ thuộc vào nhiều người, các cuộc họp, lập hóa đơn, để biết thông tin không? Tôi có bị mất doanh số bán hàng do thiếu nhanh nhẹn, kiểm soát và thông tin không?
 • Tài chính: Tôi có kiểm soát hiệu quả dòng tiền của mình trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn không? Tôi có quyền kiểm soát tài chính cho phép tôi lập kế hoạch mua hàng, bán hàng, biên nhận, v.v. không?
 • Quy trình sản xuất: Kiểm soát hiệu quả, không lãng phí, quy trình sản xuất của tôi? Tôi có kế hoạch nguyên vật liệu cho phép sản xuất liên tục mà không bị chậm trễ không?
 • Chất lượng: Tôi có đáp ứng thời hạn giao hàng không? Tôi có phục vụ khách hàng của mình một cách nhanh chóng không?
 • Kiểm soát: Tôi có số lượng hàng trong tay không? Kiểm soát vòng quay hàng tồn kho của tôi? Tôi có thể kiểm soát các sản phẩm được phát hành để bán không? Các chỉ số tài chính và hiệu quả hoạt động có tốt không?

Tôi cần một hệ thống phần mềm ERP, Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Sau khi xác định được nhu cầu về Hệ thống phần mềm ERP, việc tìm kiếm giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của công ty bạn sẽ bắt đầu. Ở giai đoạn này, điều rất quan trọng là phải thực hiện phân tích chi tiết giữa những gì công ty của bạn thực sự cần và những gì nhà cung cấp Hệ thống ERP cung cấp. Điều này sẽ đảm bảo tính quyết đoán trong đầu tư của bạn, thuê giải pháp với tỷ lệ chi phí – lợi ích tốt nhất và không đầu tư vào các nguồn lực không cần thiết vào lúc này.

erp-la-gi

Lý tưởng nhất là Hệ thống ERP cho phép bao gồm và cập nhật các nguồn lực theo sự phát triển của doanh nghiệp của bạn.

Sau khi chọn nhà cung cấp Hệ thống phần mềm ERP, việc triển khai bắt đầu, đây là điều cần thiết cho sự thành công của dự án:

 • Khảo sát các quy trình: bước này là cơ sở cho các bước khác và phải được phát triển hoàn thiện nhất có thể. Quá trình này lập bản đồ tất cả các quy trình của công ty và cách chúng được tích hợp trong các lĩnh vực khác nhau.
 • Phân tích nhu cầu: sau khi lập bản đồ các quy trình kinh doanh, có sự giao thoa với các nguồn lực do ERP cung cấp, từ đó xác định nhu cầu của công ty và cách Hệ thống có thể cung cấp cho từng quy trình. Ở giai đoạn này, cơ sở hạ tầng CNTT của công ty cũng được đánh giá và xem nó có hỗ trợ cài đặt ERP hoặc cần cập nhật hay không.
 • Xác định các Mô-đun và Nguồn lực: với các nhu cầu đã được xác định, các mô-đun và nguồn lực cần thiết cho việc quản lý doanh nghiệp được nâng lên, cũng như bất kỳ tùy chỉnh nào.
 • Triển khai: thực hiện là cài đặt Hệ thống ERP tại công ty, ở giai đoạn này sẽ có chuyên viên tư vấn đến công ty để cài đặt Hệ thống ERP và Cơ sở dữ liệu.
 • Đào tạo: sau khi cài đặt và cấu hình tất cả các tính năng, người dùng được đào tạo về các thói quen mà họ sẽ sử dụng. Việc đào tạo có thể tại công ty hoặc tại trụ sở của nhà cung cấp.
 • Hỗ trợ: với hệ thống ERP được cài đặt và đào tạo người dùng, Hệ thống đi vào sử dụng chính thức. Người dùng hiện có thể dựa vào Bộ phận hỗ trợ cho bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng. Đây là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của dự án. Nhà cung cấp phải có một đội ngũ hỗ trợ đủ năng lực, đóng vai trò như một đối tác của khách hàng và đóng góp hiệu quả vào việc Hệ thống ERP được sử dụng hết tiềm năng của nó.
 • Bảo trì: kể từ thời điểm này, công ty của bạn sẽ được cập nhật liên tục tính năng mới, chẳng hạn như cải tiến mô-đun và cập nhật pháp lý, cũng như sự giám sát của Tư vấn kinh doanh, người sẽ giúp công ty của bạn xác định các cải tiến trong các quy trình được quản lý bởi ERP và cần các tính năng mới.

Những câu hỏi thương Gặp về ERP

quan-ly-hang-ton-kho-tam-quan-trong

Bạn có biết tầm quan trọng của Quản lý hàng tồn kho không?

by admin
Khái niệm quản lý hàng tồn kho là để duy trì sự cân bằng giữa tài khoản và doanh số...
erp-khai-niem-va-tinh-nang-cua-no

Tìm hiểu ERP: khái niệm và tính năng của nó

by admin
ERP là gì? một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các nền tảng cung cấp các giải pháp...
5-diem-can-can-nhac-khi-chon-erp

5 điểm cần cân nhắc khi chọn ERP

by admin
ERP là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các nền tảng cung cấp các giải pháp đầu...
on-premise-voi-cloud-lua-chon-nao-tot-nhat-cho-erp-cua-ban

On-Premise với Cloud: lựa chọn nào tốt nhất cho ERP của bạn?

by admin
Một hệ thống (ERP) Enterprise Resource Planning có thể tăng cường sự kiểm soát của công ty bạn, ngoài việc bổ sung thêm lợi...
he-thong-quan-ly-tai-sao-khong-the-khong-ap-dung

Hệ thống quản lý: Tại sao không thể không áp dụng nó?

by admin
Kiểm soát quy trình, giảm thiểu rủi ro và tích hợp giữa các lĩnh vực. Một hệ thống quản lý có khả năng...
erp-cloud-tai-sao-nen-su-dung-he-thong-quan-ly-dam-may

ERP Cloud: Tại sao nên sử dụng Hệ thống quản lý đám mây?

by admin
Nhu cầu thị trường buộc các công ty phải di chuyển mọi lúc để tìm kiếm các giải pháp thiết...
he-thong-quan-ly

7 lý do để áp dụng hệ thống quản lý

by admin
Việc áp dụng một hệ thống quản lý có thể rất có lợi. Nó giúp kiểm soát quá trình, cung...
dich-vu-erp-tim-hieu-ly-do-tai-sao-cong-ty-cua-ban-can-he-thong-nay

Dịch vụ ERP: tìm hiểu lý do tại sao công ty của bạn cần hệ thống này

by admin
Hệ thống ERP là một hệ thống quản lý kinh doanh phục vụ các tổ chức thuộc mọi quy mô...
tam-quan-trong-cua-he-thong-erp-doi-voi-su-thanh-cong-cua-cac-cong-ty

Tầm quan trọng của hệ thống ERP đối với sự thành công của các công ty

by admin
Các hệ thống ERP ( Enterprise Resource Planning hay Enterprise Resource Planning) là một phần mềm được phát triển nhằm tạo thuận lợi cho...
Hotline HN: 0971.73.0000
Hotline HCM: 0766.51.5555
Kỹ Thuật: 0971.73.0000
error: Content is protected !!