Làm thế nào để ước tính chi phí thiết kế một app điện thoại?

Câu hỏi đầu tiên nảy sinh khi một ý tưởng xuất sắc xuất hiện trong đầu bạn là gì? Bạn có quan tâm đến những gì nó cần để triển khai việc thực hiện dự án không? Hay về các lập trình viên thực sự sẽ thực hiện việc phát triển?

Làm thế nào để ước tính chi phí thiết kế một app điện thoại?” là một trong những yêu cầu phổ biến nhất về chủ đề CNTT trên Google. Điều này chứng tỏ rằng đối với nhiều người, thời điểm này gần như luôn luôn quan trọng trong việc đưa ra quyết định khởi động dự án.

Đó là lý do tại sao điều đầu tiên bạn mong đợi nhận được từ một công ty thiết kế phần mềm khi liên hệ với họ ít nhất là một ước tính chi phí gần đúng sẽ giúp đánh giá thiết kế app dành cho điện thoại trong tương lai. Một danh sách kiểm tra như vậy có thực sự hữu ích không và bạn cần một đánh giá chính xác hơn đến mức nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi này và xem xét các đặc điểm của từng loại hình thẩm định.

Làm thế nào để ước tính dự án của bạn với hiệu quả tối đa?

Trong lý thuyết về quản lý dự án, một ước tính sơ bộ được coi là độ chính xác của nó có thể thay đổi từ 75 đến 25%. Đánh giá này được tính vào bước tương tác đầu tiên khi khách hàng chưa chắc chắn liệu họ có hợp tác với nhóm từ xa hay không.

Lý do cho một chút chính xác như vậy không phải là các công ty không muốn hiển thị chính xác số tiền phải trả, mà việc tính toán chi tiết hơn ở giai đoạn này là gần như không thể do thiếu thông tin rõ ràng về sản phẩm trong tương lai.

Ước tính sơ bộ về một phần mềm là gì một dự án phát triển phần mềm

Mục đích của ước tính sơ bộ là định hướng cho khách hàng về số tiền họ nên dựa vào, cũng như phác thảo các giai đoạn thiết kế. Dữ liệu này không nên được coi là một tài liệu với các điều khoản và điều kiện không thể thay đổi. Nó được cung cấp cho khách hàng chỉ với mục đích cung cấp thông tin.

Ước tính sơ bộ tại Thiên Thời Media

Thông thường, một khách hàng nhận được loại dự toán trên, một ngày sau khi họ liên hệ với chúng tôi. Trong các tình huống cụ thể, có thể mất đến vài ngày. Tùy thuộc vào yêu cầu, chúng tôi sử dụng hai cách tiếp cận để thiết lập đánh giá.

 • Nếu khách hàng cung cấp mô tả của màn hình
 • Nếu khách hàng chỉ ra một ví dụ về một ứng dụng tương tự
 • Nếu khách hàng cung cấp các wireframe đã sẵn sàng

Cách tiếp cận này không liên quan đến việc chia thành từng khoản chính xác. Nó nhằm mục đích giới thiệu các ước tính sơ bộ cho khách hàng.

Đây là cách nó hoạt động. Hãy tưởng tượng rằng khách hàng muốn triển khai một App như Instagram . Để ước tính, chúng tôi phân tích chức năng của nó. Dưới đây, tôi đã cung cấp một ví dụ về cách chúng tôi sẽ đánh giá tính năng áp dụng bộ lọc ảnh.

Lưu ý rằng có hai loại bộ lọc, bộ lọc tiêu chuẩn và bộ lọc tùy chỉnh, chúng tôi sẽ thông báo như sau:

Bộ lọc tiêu chuẩn là các giải pháp được tạo sẵn chỉ cần được gắn vào ứng dụng của bạn. Các bộ lọc tùy chỉnh phải được tạo bởi các nhà phát triển của riêng họ. Do đó, kịch bản thứ hai tiêu tốn nhiều lao động hơn và đòi hỏi công việc tốn kém.

Khi truyền tải, chúng tôi không đi vào chi tiết về bộ lọc mà ứng dụng tương lai sẽ chứa (ví dụ: đen & trắng, nâu đỏ, cổ điển, v.v.). Chúng tôi sẽ chỉ định rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn sẽ mất X thời gian và việc triển khai một bộ lọc tùy chỉnh sẽ kéo dài trong gần Y giờ.

Ước tính hướng tính năng . Sử dụng cách tiếp cận thứ hai, chúng tôi soạn một ước tính theo hướng Tính năng. Nó bao gồm một danh sách các tùy chọn cho ứng dụng trong tương lai.

Đây là cách nó hoạt động: khách hàng muốn triển khai, ví dụ, một trình nhắn tin và chỉ định rằng các tính năng sau sẽ được trình bày trong ứng dụng: trò chuyện văn bản, trò chuyện thoại, hồ sơ cá nhân, thông báo đẩy, thị trường hình dán, v.v. Hơn nữa , chúng tôi thực hiện kiểm đếm về chức năng được đề cập mà không đi sâu vào chi tiết.

Không phải là vô căn cứ, tôi sẽ cố gắng giải thích thông qua ví dụ: cuộc trò chuyện có thể bao gồm nhiều tùy chọn bổ sung, như chuyển văn bản thành biểu tượng cảm xúc hoặc khả năng “thích” phản ứng của người đối thoại. Tuy nhiên, chúng tôi không xem xét các tính năng này khi tạo ước tính sơ bộ. Thay vào đó, chúng tôi tính toán thời gian cần thiết để thực hiện một cuộc trò chuyện tiêu chuẩn có nghĩa là các tin nhắn văn bản được trao đổi.

Mẫu ước tính sơ bộ trông như thế nào

Ước tính sơ bộ cho thấy các giai đoạn xây dựng sản phẩm và thời gian cần thiết để thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho khách hàng chi phí tối thiểu và tối đa của thời gian ước tính.

Bất kể cách tiếp cận đã chọn là gì, ước tính sơ bộ bao gồm năm phần. Trong mỗi phần, chúng tôi chỉ ra mức độ kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực xác định bằng cách sử dụng thang điểm “thấp, trung bình và cao”.

lam-the-nao-de-uoc-tinh-chi-phi-mot-du-an

 • Phần chung

Nó mô tả các công việc chuẩn bị. Thông thường, chúng không thay đổi nhiều từ dự án này sang dự án khác và bao gồm các thành phần sau:

 • mô tả dự án
 • thiết lập cơ sở dữ liệu
 • Kiến trúc REST

 

 • Phát triển

Nó giải quyết trực tiếp quá trình mã hóa. Ở đây, chúng tôi đánh dấu các màn hình và các tính năng mà chúng tôi sẽ làm việc trên.

Phần phát triển được giới thiệu bởi các cột ‘logic nghiệp vụ’ và ‘giao diện người dùng / trải nghiệm người dùng’. Trong mỗi cột, chúng tôi hiển thị số giờ liên quan cần thiết cho một phần công việc cụ thể.

 • Tích hợp các khuôn khổ và thư viện

Không phải lúc nào cũng cần thiết phải triển khai tất cả các tính năng từ đầu. Một số trong số chúng có thể được thiết lập bằng cách tích hợp các thư viện và khuôn khổ hiện có. Cách tiếp cận như vậy giúp tiết kiệm thời gian của các nhà phát triển và tiền bạc của khách hàng.

Trong phần này, chúng tôi liệt kê các nguồn bên ngoài nên được sử dụng và chỉ định thời gian để điều chỉnh các cài đặt thích hợp. Ví dụ: để bật tính năng đăng ký bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có thể sử dụng cơ chế Facebook hoặc Google+.

 • Không phát triển

Nó chủ yếu liên quan đến kỹ thuật viết. Ở giai đoạn này, chúng tôi soạn một tài liệu chi tiết về mã của chúng tôi và cung cấp các giấy tờ khác liên quan đến dự án.

 • Gợi ý

Phần này chứa các đề xuất cải tiến khác nhau. Chúng có thể liên quan đến mã hóa dữ liệu, cấu hình hộp thoại, tùy chọn “xếp hạng cho chúng tôi”, v.v. Các ưu đãi rất khác nhau tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của dự án.

Ước tính chi tiết là gì?

Sau khi tất cả các câu hỏi đặt ra ở giai đoạn ước tính sơ bộ đã được thống nhất, công ty gia công sẽ tiến hành tính toán các chi phí chi tiết.

Đây là cách ước tính chi phí chính xác nhất trong quản lý dự án với độ chính xác gần như 100%. Nó được thực hiện với sự tham gia bắt buộc của các nhà phát triển, những người sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm. Lưu ý rằng tại Thiên Thời Media, chúng tôi thường làm theo sơ đồ làm việc: một dự án – một nhóm. Nó giúp đạt được sự tham gia tối đa trong công việc và cung cấp kiến ​​thức toàn diện cho nhân viên.

lam-the-nao-de-uoc-tinh-chi-phi-mot-du-an

Dự toán chi tiết là ước tính chi phí chính xác của dự án.

Các ước tính chi tiết được tạo trên cơ sở lưu trữ hồ sơ toàn diện của ứng dụng trong tương lai, cụ thể là:

 • Khung dây
 • Thông số kỹ thuật
 • Tài liệu khác

Trong trường hợp khách hàng liên hệ với chúng tôi với gói tài liệu làm sẵn, người quản lý của chúng tôi sẽ cung cấp cho họ một ước tính chi tiết trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu bạn cần chúng tôi chuẩn bị tất cả các tài liệu mà không có sự tham gia của bạn, thời gian thiết lập thẩm định có thể mất đến hai tuần.

Mẫu ước tính chi tiết trông như thế nào. Cấu trúc của nó rất giống với mẫu ước tính sơ bộ được xem xét ở trên. Bên cạnh mô tả về các tùy chọn, nó còn chứa các thành phần như:

 • Logic kinh doanh (BL)
 • Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng ( UI / UX )

Số giờ dành cho mỗi hướng được hiển thị trong các cột BL và UI tương ứng.

Dấu hiệu của ước tính chi tiết là không có cột tối thiểu và cột tối đa. Thay vào đó, tài liệu hiển thị thời gian chính xác nên dành cho từng lĩnh vực công việc.

Cùng với đó, ước tính chi tiết hiển thị mức độ rủi ro của từng mục trong danh sách. Nó cho thấy thời gian phát triển có thể tăng lên như thế nào trong những trường hợp nhất định và có thể đạt tới 20% chi phí kế hoạch.

Vì cả hai bên đồng ý về tất cả các chi tiết và quyết định chọn các phương án cụ thể, nên dự toán chi tiết không có phần gợi ý. Các đề nghị được khách hàng chấp nhận sẽ chuyển đến danh sách các tính năng. Các đề xuất bị từ chối hoàn toàn bị loại khỏi tài liệu.

lam-the-nao-de-uoc-tinh-chi-phi-mot-du-an

Vẽ đường

Như bạn có thể thấy, chi phí của mỗi phương pháp sản phẩm đóng một vai trò quan trọng ở các bước khác nhau của quy trình làm việc. Ước tính sơ bộ đưa ra ý tưởng về chi phí gần đúng khi việc triển khai sản phẩm ở giai đoạn ý tưởng mơ hồ. Các ước tính chi tiết chỉ định một số tiền chính xác phải được thanh toán khi khách hàng chuẩn bị khởi chạy chương trình phát triển.

Về lâu dài, đánh giá được thực hiện cho một khách hàng vì anh chị kiểm soát được ngân sách. Vì vậy, khi bạn liên hệ với một công ty thiết kế App, đừng ngần ngại yêu cầu họ làm rõ các chi tiết trên. Tốt hơn là bạn nên dành thêm vài ngày vào thời điểm này hơn là trả quá nhiều cho các tính năng không lường trước được trong tương lai.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cách kiếm tiền từ ứng dụng App của bạn

bởi admin
Điều gì khiến ứng dụng App của bạn trở nên độc đáo như vậy? Bạn đã nghĩ ra một số...
tim-hieu-cach-moi-nguoi-tao-ung-dung-android-trong-7-buoc

Tìm hiểu cách mọi người tạo ứng dụng Android trong 7 bước

bởi admin
Được coi là một sự đổi mới kỹ thuật số, các ứng dụng đã xuất hiện và chinh phục nhiều...
5-ly-do-de-tich-hop-chatbots-vao-ung-dung

5 lý do để tích hợp chatbots vào ứng dụng

bởi admin
Việc tích hợp chatbots vào các ứng dụng ngày càng trở nên phổ biến. Các thương hiệu lớn và nhỏ...
chi-phi-de-thiet-ke-mot-ung-dung-app-ngan-hang-nhu-mb-bank

Chi phí để thiết kế một ứng dụng app ngân hàng như MB Bank?

bởi admin
Ngân hàng số/ Ngân hàng trực tuyến là gì? Ngân hàng chỉ hoạt động trong thế giới mạng, được hỗ...
app-danh-cho-thiet-bi-dien-thoai-va-web-app-lua-chon-nao-tot-hon

App dành cho thiết bị điện thoại và Web App: Lựa chọn nào tốt hơn?

bởi admin
Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng App điện thoại và Web App là những thứ giống nhau,...
5-cach-de-tang-long-trung-thanh-cua-khach-hang-voi-mot-app-ung-dung

5 cách để tăng lòng trung thành của khách hàng với một App ứng dụng

bởi admin
Có vẻ như tất cả các thương hiệu toàn cầu đều cúi người về phía sau để ngăn chặn sự...
BÀI VIẾT XEM NHIỀU
error: Content is protected !!